top of page

Group

Public·10 members

GDU 4-cü korpus: The Best Place to Study and Socialize in Ganja


5-6 may 2023-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetində Umummilli lider Heydər Əliyevin 100-illiyi ilə bağlı Beynəlxalq konfrans keçirildi. Konfransın möhtəşəm açılışı Universitetin V korpusunda həyata keçirildi. Açılışda bir çox dövlətlərdən, o cümlədən qardaş Türkiyə dövlətindən alimlər və qonaqlar gəlmişdirlər. Sonra gunun ikinci yarısında konfrans bölmələr üzrə aidiyyati korpuslarda keçirildi.
gdu 4 cu korpus


Download apk: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furluso.com%2F2unWyr&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1-Lz-rr-OKJn0-EU4kUtUWAbout

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page